Allaskommun.se

Skattesatsen är en av delarna där matematik involveras. Ytterligare områden kan vara taxorna för vatten och avlopp, sophämtning, förskolor och äldreomsorg.

Ytor för tomter måste skapas, liksom områden för industrietablering. Storlek på tomter?
Matematik:
Skattesatsen är en av delarna där matematik involveras. Ytterligare områden kan vara taxorna för vatten och avlopp, sophämtning, förskolor och äldreomsorg.

Ytor för tomter måste skapas, liksom områden för industrietablering. Storlek på tomter?

                               Matematik