Lokalisering av miljöstationer och återvinningsanläggning.

Några deltagare fördjupar sig i bestämmelser som rör detta. Det kan även tänkas att någon upprörd kommuninvånare lämnar in skrivelse angående skötsel av miljöstation eller annat. Taxan för denna service ska också tas upp till beslut.

Naturskyddsområden/naturreservat ska finnas i kommunen. Bestämmelser för detta ska granskas och arbetet kan även innehålla byggnation av en modell på området.

Energifrågorna är viktiga i en kommun. Finns det något fjärrvärmeverk och vad är effekten. Har kommunen satsat på vindkraft eller finns det någon lokal entreprenör? Hur mycket kWh behöver man i så fall i kommunen innan man kan ”exportera”?

Frågor som kan uppkomma är också gruvdrift, stuteriverksamhet, fiskenäring etc

Allaskommun.se

                                      Naturkunskap