Allaskommun.se

Religion

Vårt mångkulturella samhälle innebär också att olika religioner utövas i vårt land, något som finns tryggat i grundlagen. Frågor kring olika kyrkobyggnader – moskéer, synagogor, kloster eller etablering av friskolor med olika religiösa värderingar, är lämpliga att behandla.

Historia

Kommunen har givetvis en gedigen historia. Hur ser den ut? Fornminnen – vilka lagar och regler gäller?

Engelska

En kommun med självaktning har en vänort i ett annat land. Kommunikationen sker på engelska och här kan man få och ge inbjudningar till olika arrangemang och projekt.

              Övriga ämnen