Allaskommun.se

                              Samhällskunskap

Det drivande ämnet i projektet är samhällskunskapen. När deltagarna läst demokratidelen börjar gruppen med det praktiska runt kartan och den fingerade kommunen. Där kommer också samhällsplaneringen in som en bärande del i projektet. Under blocket välfärd ska deltagarna arbeta med sin egen budget. Där kan de också lägga in sitt eget boende i kommunen – var bor de - villa, gård, lägenhet? I blocket diskuteras också sociala frågor, vilket gör att kommunen här ska göra en social omsorgsplan. Hur ska äldreomsorgen se ut? Omsorgen kring funktionshindrade? Försörjnings-stödet? Hur många barn och ungdomar finns det i kommunen? Vad innebär det för antalet förskolor och skolor?  Profilskola? Gymnasieskola? Skol-planen ska också författas. Fritidssysselsättningar i kommunen? Kulturutbud?

Blocket näringsliv och ekonomi innebär att deltagarna ska se på strukturen i kommunen. Hur ser näringslivet ut? Hur underlättar man nya företagsetableringar? Finns det någon turism och i så fall – vad ”säljer” kommunen till besökare? Det bör finnas en turistbroschyr.

Blocket internationella frågor kan ta avstamp i kontakten med vänorten eller vänorterna. Ta också kontakt med andra folkhögskolor som driver kommunprojekt. Då kan handledarna tillsammans skapa en konflikt mellan två kommuner, nödvändigtvis inte väpnad.

Frågor som behandlats under de år som projektet drivits på vår skola:

• Gruvdrift med olika överklaganden
• Utsläpp från industrier• Etablering av friskola
• Byggande av moské
• Jäv hos ledamöter
• Mutbrott hos tjänsteman
• Trav- och stuteriverksamhet
• Rallysträckor genom kommunen
• Klagomål angående skola från förälder
• Synpunkter på äldreomsorgen
• Företagsetableringar
• Slutförvaring av utbränt kärnbränsle
• Byggnadslov