Välkommen till Allaskommun

 

 

Inspiration

 

Det här är ett kommunprojekt som startade på Klarälvdalens Folkhögskola i Sunne under hösten 2005, inspirerat av Fogelstadgruppens arbete med demokrati – ett arbete som leddes av Ebba Holgersson.


Hon var den pedagogiska frontfiguren i en kvinnlig medborgarskola som fick stor betydelse för kvinnors rätt till demokratisk delaktighet.

I skolans prospekt från 1925 läser vi: ”Skolan vill ge sitt bidrag i arbetet för att bakom vårt medborgarskap måtte stå självständiga och ansvarsfyllda människor.”

 

Kanske var det anledningen till rollspelet ”Kom-te-måtta”, som första gången presenterades på sommarkursen den 27 juli 1929. Det var en experimentkommun, kanske inspirerad av Birger Sjöbergs ”Lilla Paris” och möjligen hämtades namnet från Erik Axel Karlfeldts* dikt ”Härolden”. Alla kursdeltagare fick spela olika personer i kommunen och representera olika samhällsskikt och politiska ståndpunkter.
”Ebba Holgersson delade ut rollerna med förbluffande säker blick för varje kursdeltagares egenart. Och så skedde förvandlingen – man fick en dubbelexistens.”

 

Ebba Holgersson var bördig från Blekinge, lärare och aktiv i kommunalpolitiken och hade bred erfarenhet som ledamot i barnavårdsnämnd, fattigvårdsstyrelse och kommunalfullmäktige. Hon hade dessutom varit ordförande i en rösträttsförening och aktivt arbetat för allmän och kvinnlig rösträtt.

Arbetet med ”Kom-te-måtta”, som beskrivs som en blandning av Löjliga familjen och Fridas visor blev en succé och mycket effektiv. Det var ett enkelt och roligt sätt att träna diskussionskonst och få inblick i olika delar av det politiska systemet.

 

En känd anekdot är den om Kerstin Hesselgren, den första kvinnliga riksdagsledamoten. Inför sitt jungfrutal i kammaren kände hon ”en stark hämmande blyghet vid tanken på att yttra sig inför alla de kritiska politikerna i riksdagen. Men hon fann en trollformel som gav henne mod och säkerhet. Hon tänkte: ”Jag är prosten i Kom-te-måtta.”

Vi i vårt arbetslag hoppas att ni kan inspireras av vårt arbete och skapa nya kommuner där deltagare kan träna kommunikation och demokrati på ett lustfyllt sätt.

 

Inga-Lill Junedahl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besök våra

Kommuner

 Dalen

 

Stjärnsund

 

 Liljedal

 

MetodikH2>

Läs lärarhandledningen

 

ÄmnenH2>

SamhällskunskapH2>

Svenska

Matematik

NaturkunskapH2>

Övriga ämnen

 

Handledning (PDF)

  

Utställning

kommunkartor

 

 

 

Gästboken

Skriv en kommentar

 

Allaskommun.se

Läs gärna:

 

Eskilsson, Lena:

Drömmen om kamratsamhället


Holm, Ebba  Fogelstad: – berättelsen om en skola


Knutsson, Ulrika:

Kvinnor på gränsen till genombrott


Wirén, Hertha:

Räck mig din hand syster

 

Mer information hittar du också på:

www.fogelsta.nu