Allaskommun.se

                             Svenska

 

Hur skriver man en skrivelse, ett medborgarförslag eller en motion? Hur bygger man upp argumentationen inför en svår fråga, där man har en bestämd uppfattning? Hur leds och genomförs ett möte?

Hur bevakas kommunstyrelsens arbete? En lokal

tidning följer givetvis utvecklingen i kommunen och ger

rapporter. Artiklarna kan också innehålla nyheter som

läckt ut och kommunala skandaler. Insändare är

välkomna.

Hur utformas reklammaterial till en kommun? Det kan röra sig om inbjudan till en nyinflyttad, turistbroschyr, kulturhändelser eller annat som ska sätta kommunen på världskartan.

Har kommunen några litterära förgrundsfigurer eller andra kulturpersonligheter?